fails

  • Yassiada tegenwoordig

    Lijst van AK-Partij schandalen tijdens restauraties en bouw

    Als er iets is waarin de AK-Partij goed is, dan is dat het bouwen van nieuwe gebouwen en wegen. Uiteraard doel ik dan hier niet op de kwaliteit, maar op de kwantiteit. Zowat heel Turkije krijgt nieuwe gebouwen en huizen, wat op zich prima is, maar de kwaliteit is...
Close