Over TurksGeluid

Over TurksGeluid

TurksGeluid.nl is opgericht door Turks – Nederlandse studenten die veel interesse hebben in politiek en dan met name in Turks politiek. Het is een reactie op de Turkse pro-regeringsaanhangers die geen onderscheid kunnen maken tussen waarheid en fictie, maar wel het lef hebben om nieuws te plaatsen dat noch kant noch wal slaat. TurksGeluid bestaat reeds uit 4 vaste schrijvers die wekelijks bijdragen aan de website en het geheel verrijken door hun originele en verfrissende kijk op de gang van zaken in de wereld en dan met name in Turkije.

Turkse Nederlanders

Andersdenkenden worden meestal snel teruggefloten. Vergeet echter niet dat dat de mening van velen niet garant staat voor de waarheid. Als wij niet kritisch zijn, worden we overrompeld door machthebbers en dat is het allerlaatste dat wij willen.

Close